Toggle navigation Liepziedi
Close navigation

Estera DEVELOPMENT

Jaunumi

Altum atbalsta programma Tava dzīvokļa iegādei

Altum atbalsta programma Tava dzīvokļa iegādei

Liela daļa Liepziedu pirmās mājas iedzīvotāju un topošie otrās mājas iedzīvotāji savu jauno dzīvokli Liepziedos iegādājušies, izmantojot mājokļu garantiju programmu Altum. Uzzini arī Tu par atbalsta programmas iespējām, kas palīdzēs Tev spert pirmos soļus Tavas jaunās dzīvesvietas iegādē. Uz jautājumiem par Altum programmas iespējām atbild Inese Zīle, Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes locekle.

Kas var pieteikties Altum mājokļa iegādes atbalsta programmām?

Altum mājokļu garantiju saņēmēju loks ir skaidri definēts – pirmkārt, valsts atbalstu mājokļa iegādei var saņemt ģimenes ar bērniem (bērna vecums nepārsniedz 23 gadus), otrkārt - jaunie speciālisti vecumā līdz 35 gadiem, kuriem apgādībā varbūt nav bērnu, bet ir iegūta augstākā vai vidējā profesionālā izglītība. Garantijas galvenais mērķis un ieguvums – tā ļauj samazināt hipotekārā aizdevuma pirmās iemaksas apjomu komercbankā, tādējādi palīdzot tikt pie sava mājokļa situācijās, kad ir stabili ienākumi, kas ļauj uzņemties kredītsaistības, bet nepietiek uzkrājumu pirmajai iemaksai. Pateicoties mūsu garantijai, atkarībā no bankas nosacījumiem, mājokli iespējams iegādāties ar pirmo iemaksu 5 – 10% apmērā. Bez garantijas šī iemaksa var būt 20% un vairāk, ko ir ievērojami grūtāk iekrāt. Skatoties uz programmas līdzšinējo gaitu (ģimeņu programmu sākām jau 2015.gadā) varu teikt, ka garantiju popularitāte nemitīgi aug, atkal un atkal apliecinot, ka programma ļoti labi palīdz risināt aktuālo pirmās iemaksas uzkrāšanas problēmu.


Vai garantiju piešķir arī tām ģimenēm, kuras ir bērniņa gaidībās vai tikai plāno ģimenes pieaugumu?

Ģimeņu programmas gadījumā galvenais kritērijs garantijas saņemšanai ir vismaz viena bērna esamība, turklāt saskaņā ar nesenajām programmas izmaiņām, bērns var būt vecumā līdz pat 23 gadiem ieskaitot. Dokumenta formā to apliecina bērna dzimšanas apliecības kopija. Šie kritēriji ir valdībā apstiprinātajos noteikumos, pie kuriem mēs un bankas stingri pieturamies. Protams, konsultēties ar banku iespējams jau pirms bērniņa piedzimšanas. Šādos gadījumos bankas konsultē ģimenes, var veikt indikatīvus aprēķinus, tomēr dokumentāciju sāk kārtot un darījumus slēdz tikai pēc bērniņa piedzimšanas. Tāpat, ja bērnu nav vai bērniņš vēl tiek gaidīts un vismaz vienam topošajiem vecākiem ir iegūta augstākā vai profesionālā izglītība, iespējams saņemt Altum garantiju kā jaunajam speciālistam. Garantijas saņemšanas nosacījumi ir atšķirīgi, taču svarīgākais, kas jāzina – iespējas ir!

Vai Altum mājokļa garantiju ģimenēm ar bērniem piešķir neprecētiem pāriem?

Nav nepieciešams būt precētiem. Vēl vairāk, noteikumi saka, ka garantiju var saņemt persona, kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vecumā līdz 23 gadiem ieskaitot, Tas nozīmē, ka garantiju var izmantot arī tad, ja bērniņu audzina tikai viens no vecākiem. Taču vienlaikus svarīga ir personas spēja uzņemties kredītsaistības, ko rūpīgi izvērtēs banka. Banka, izvērtējot aizdevuma pieteikumu vienlaikus arī izvērtēs Altum garantijas nepieciešamību un vajadzības gadījumā pati vērsīsies pie mums, Altum. Visos gadījumos aizdevuma piešķiršana tiks rūpīgi izvērtēta, jo visām pusēm ir svarīgi, lai aizdevums kādu dienu nekļūtu par nepanesamu nastu.

Vai uz Altum mājokļa iegādes atbalstu var pretendēt ģimenes, kurās tiek audzināts adoptēts bērns?

Jā, protams! Galvenais kritērijs – personas apgādībā ir vismaz viens bērns.

Vai tad, ja ģimenē audzinātais bērns nav abu pušu kopīgais bērns, tā var pretendēt uz Altum garantiju programmu?

Jā, bērns visos gadījumos ir galvenais. Un mēs tiešām ar prieku statistikas datos redzam, cik strauji aug bērnu skaits, kas pateicoties šai programmai, ir tikuši pie sava mājokļa. Šobrīd esam atbalstījuši jau tuvu pie 8000 ģimeņu, kurās kopumā šobrīd aug ap 12 tūkstošiem bērnu. Un šie skaitļi aug ar katru dienu. Tagad, kopš šā gada marta, saņēmēju lokam piepulcējušies arī jaunie speciālisti. Viņiem nākamo trīs gadu laikā plānojam piešķirt aptuveni 3300 garantijas. Ja būs lielāks pieprasījums – mēs tikai priecāsimies. Naudas šim mērķim ir pietiekami.

Uz ko tiek attiecināts termins “ģimene” (Vai jābūt gan tēvam, gan mātei? Vai pārim jābūt laulātam? Vai ir kādi vecuma ierobežojumi, proti, vai 55 gadu vecumā ģimene var pretendēt uz Altum atbalsta programmu, ja pārējie kritēriji atbilst prasībām)?

Nedz vecums, nedz laulības apliecība, nedz cits bērna vecākus vai vienu no vecākiem raksturojošais aspekts netiek vērtēts. Ministru kabineta noteikumi, pie kuriem pieturamies, ir šajā ziņā lakoniski un saka, ka aizņēmējam ir tiesības saņemt garantiju šādos gadījumos: pirmkārt, personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns un, otrkārt, personai, kura ieguvusi vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kura nepārsniedz 35 gadu vecumu. Jāpiebilst, ka pirmajā gadījumā aizdevuma summai ir noteikts maksimālais apjoms 200 tūkstoši eiro, savukārt otrajā gadījumā maksimālais darījums apjoms nav limitēts, taču garantijas maksimālā summa ir 50 000 eiro.

Vai jaunajiem profesionāļiem jābūt sasniegtam noteiktam darba stāžam, lai pieteiktos uz Altum garantiju?

Darba stāžs nav būtisks. Galvenais jauno speciālistu gadījumā – iegūta vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Un protams, visos gadījumos svarīgi ir atbilstoši ienākumi, kas ļauj droši uzņemties kredītsaistības. Mums nereti arī jautā, vai noteikti jāstrādā profesijā, kurā izglītība iegūta? Atbildē ir – nē, šādas prasības nav.

Būtiski, ka programmas darbības mehānisms ir saņēmējiem maksimāli ērts, jo valsts atbalstu faktiski var saņemt dažu dienu laikā savā bankā. Personām, kas vēlas iegādāties mājokli, jādodas uz banku, banka izvērtē pēc hipotekārā aizdevuma pieteikumu un, ja nepieciešams, vēršas Altum pēc garantijas.

Plašāka informācija par garantijas nosacījumiem ģimenēm ar bērniem

Plašāka informācija par garantijas nosacījumiem jaunajiem speciālistiem


Inese Zīle
Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes locekle